KILKA INFORMACJI NA NASZ TEMAT:

Firma Nasza istnieje już od 1986 r., a my nieprzerwanie zdobywamy coraz to nowe uprawnienia i kwalifikacje, niezbędne do bezpiecznego wykonywania usług na najwyższym poziomie zgodnych z normami i standardami europejskimi.

Posiadamy nie tylko certyfikaty, ale jesteśmy też aktywnymi członkami Polskiego Stowarzyszenia pracowników DD i D w Warszawie, do którego należymy od 1993 r. Ponadto, od 1994 r. działamy również w Kole Terenowym “POŁUDNIE”, które powstało w Jaworznie. Wspołpracujemy także z odpowienimi służbami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Weterynaryjnych.

Preparaty używane przez naszą firmę posiadają stosowne atesty i pozwolenia. Jesteśmy także w posiadaniu kart charakterystyk poszczególnych środków.

Firma posiada również Ubezpieczenie Odpowiedzialnośći Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym GENERALI TU S.A.

Ponadto, mamy również podpisaną umowę odbioru do unieszkodliwiania lub wtórnego wykorzystywania odpadów niebezpiecznych i/lub innych niż niebezpieczne, z firmą utylizacyjną.

SWOJE USŁUGI WYKONUJEMY W:

- Obiektach obrotu przetwórstwa spożywczego (restauracje, stołówki, zakłady mięsne i wędliniarskie itp.)

- Obiektach użyteczności publicznej (przychodnie, szpitale, szkoły przedszkola itp.)

- Budynkach mieszkalnych (spółddzielnie, zakłady komunalne, wspólnoty mieszkanowe itp.)

- Obiektach przemysłowych

- Wielu innych miejscach w zależności od potrzeb.

Koszt Usług zaproponujemy Państwu po uprzednim
zapoznaniu się ze specyfikacją obiektu.
Nie doliczmy kosztów transportu oraz dodatków
za usługi w niedzielę i święta.

ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG:

Na życzenie klienta wykonujemy usługi w pełnym zakresie na obecność insektów, gryzoni i drobnoustrojów:

DEZYNSEKCJA
DEZYNSEKCJA
Tępienie szkodliwych owadów tj. komary, pchły, karaluchy, mrówki, likwidacja gniazd szerszeni, os.
DERATYZACJA
DERATYZACJA
Odszczurzanie, zwalczanie za pomocą środków chemicznych, bilogicznych i fizycznych wszelkich szkodliwych gryzoni.
DEZYNFEKCJA
DEZYNFEKCJA
Niszczenie drobnoustrojów chorobtwórczych w celu zapobiegania zakażeniu (dezynfekcja pomieszczeń użytkowych, pojazdów po zmarłym)
DEODORYZACJA
DEODORYZACJA
Likwidacja zagrożenia związanego z fetorem i procesami gnilnymi.
DESYKACJA
DESYKACJA
Likwidacja chwastów, traw na płytach boisk, widowniach, chodnikach i placach.
MONITORING
MONITORING
Kontrola okresowa (raz w miesiącu) urządzeń do monitorowania aktywności szkodników, w tym wymiana preparatów, detektorów, wkładów lepowych oraz feromonowych, czyszczenie urządzeń oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.

Opracowujemy i wdrażamy program kompleksowej ochrony obiektów w oparciu o Dobrą Praktykę Produkcyjną i Higieniczną będącą wstępem do systemu HACCP, gdyż zgodnie z rozporządzeniem WE 852/2004 z dnia 29.04.2004 r., “w sprawie higieny środków spożywczych”, firmy z sektora spożywczego, w tym także restauracje, bary, stołówki, hurtownie i sklepy (tam gdzie żywność jest przygotowywana, przetwarzana lub składowana) są zobligowane do wdrażania odpowiednich procedur, które powinny gwarantować zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami oraz ich zwalczanie:
- Program Ochrony Sanitarnej IPM.

Po zakończeniu prac wystawiamy Protokój Pozabiegowy stosowany dla kontorli Sanitarno-Epidemiologicznej i Weterynaryjnej.

NASZE CERTYFIKATY

certyfkat 1 certyfkat 2 certyfkat 3 certyfkat 4 certyfkat 5 certyfkat 6 certyfkat 7 certyfkat 8 certyfkat 9 certyfkat 10 certyfkat 11 certyfkat 12 certyfkat 13 certyfkat 14 certyfkat 15 certyfkat 16 certyfkat 17 certyfkat 18 certyfkat 19 certyfkat 20 certyfkat 21 certyfkat 22 certyfkat 23

FORMULARZ KONTAKTOWY

KONTAKT

41-219 SOSNOWIEC
UL. SZYMANOWSKIEGO 2
E-MAIL:SCORPIONS@ONET.PL
TELEFON / FAX: (32) 263-17-10
TELEFON KOM.: 601 490 946
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ USŁUG, BEZPIECZEŃSTWO ORAZ KRÓTKIE TERMINY.